IM & advies

Opvangen tijdelijke bezetting

U heeft voor een bepaalde tijd behoefte aan een business controller, financial controller, financieel manager, stafmanager of -directeur of financieel directeur (CFO). PHinadin kan u een oplossing bieden, waarbij kenmerken als pragmatisme, gevoel voor verhoudingen en analytisch en probleemoplossend vermogen als kerncompetenties worden aangeboden. PHinadin kan u tevens begeleiden in het wervingsproces voor een permanente invulling van de vacature binnen uw onderneming. Hierbij kan worden gedacht aan het opstellen van een profiel, werving- en selectie van kandidaten en begeleiding bij de uiteindelijke keuze voor een kandidaat. Tenslotte hoort daarbij een coachingtraject waarbij de gekozen kandidaat binnen een korte periode gereed wordt gemaakt voor zijn of haar positie.

Managementadvisering en interimmanagement

PHinadin biedt diensten aan op het gebied van managementadvisering, waarbij deze adviesopdracht op interimmanagement basis kan worden ingevuld. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld een advies over de inrichting van de administratieve organisatie en stelsel van interne beheersingsmaatregelen binnen uw onderneming. Naast het advies omtrent mogelijke bevindingen en hun oplossingsrichting, kan PHinadin ook zorg dragen voor de implementatie van de gekozen oplossingen binnen de organisatie, de controle daarop en (op)leiding geven aan managers en senior medewerkers binnen uw onderneming om de implementatie ook naar de toekomst toe te borgen.

Managementadvisering

U als ondernemer/management van een MKB- of middelgrote onderneming krijgt te maken met een diversiteit aan vraagstukken waarop u niet direct een antwoord heeft. Ofwel omdat het een vraagstuk betreft wat u zelf niet kunt overzien ofwel omdat u niet voldoende bezetting heeft om het vraagstuk ‘bij de horens te vatten’. Dergelijke vraagstukken zijn onder andere, doch niet uitputtend:

 • De onderneming is extern (activiteiten/omzet) aan het groeien, maar groeien de interne afdelingen van de onderneming voldoende mee?
 • Ik wil een bedrijf overnemen en moet een boekenonderzoek doen: hoe pak ik dit aan?
 • Mijn bedrijf is niet winstgevend genoeg: waar liggen mijn kansen onder andere op de efficiënte uitvoering van mijn processen? Alsmede hoe kan ik kosten besparen?
 • Ik moet een voldoende gevalideerde begroting of jaarrekening opstellen, hoe doe ik dat?
 • Ik constateer dat de administratieve organisatie en interne controle in de organisatie niet voldoende is en moet worden aangescherpt? Hoe kom ik aan een afdoende risicoanalyse en welke maatregelen functioneren niet?
 • Om mijn onderneming aan te sturen, mis ik de noodzakelijke managementinformatie? Hoe richt ik een goed managementinformatiesysteem in?
 • Ik heb diverse fiscale vraagstukken en verslaggevingsvraagstukken. Hoe pak ik deze aan?
 • De jaarafsluiting en de controle van de financiële informatie verloopt rommelig en inefficiënt. Hoe krijg ik dit gestructureerd?
 • Ik heb financiering nodig? Hoe dien ik een financieringsaanvraag in?
 • Ik wil meer in control zijn? Hoe pak ik dit aan?

Ten aanzien van de mananagementadvisering kunnen wij u als volgt van dienst zijn:

 • Maken van en rapporteren over een organisatieanalyse, waarbij aandacht is voor procedures, interne controlemaatregelen, management beheersingsystemen en de personele invulling daarvan;
 • Uitvoeren van boekenonderzoeken:
 • Intern ten behoeve van de jaarlijkse accountantscontrole;
 • Extern ten behoeve van mogelijke acquisities, bedrijfsovernames en fusies;
 • Validatieonderzoek ten behoeve van het opstellen van (meerjaren)begrotingen;
 • Inrichten en onderhouden van een managementinformatiesysteem, een risicomanagementsysteem en/of een liquiditeitsmanagementsysteem;
 • Het opstellen van een verslaggevingshandboek en het samenstellen van de bijbehorende jaarrekening, alsmede begeleiding en advies inzake de jaarafsluiting;
 • Het opstellen en begeleiden van een financieringsaanvraag bij bankiers, alsmede assistentie bij de contracten met de bankiers;
 • Een analyse van de efficiency van processen en mogelijke kostenbesparingsmaatregelen, eventueel indien nodig assistentie bij HRM aangelegenheden en/of reorganisaties;
 • Eerste analyse van de fiscale positie van de onderneming en het verzorgen van aangiften en correspondentie met de fiscus;
 • Etcetera.

Voor een veelheid aan managementadviesopdrachten bij PHinadin geldt dat het advies zich niet slechts beperkt tot het rapporteren van bevindingen, maar dat waar mogelijk ook passende advisering plaatsvindt over de mogelijke oplossingsrichting die past bij uw onderneming. Indien u dit wenst zijn wij ook beschikbaar om op interimmanagement basis invulling te geven aan de realisatie van de oplossingsrichtingen voor de geconstateerde bevindingen.

De werkwijze van PHinadin kenmerkt zich door een grondige analyse van ‘de vraagstukken’ van onze cliënt en een passend en op maat gesneden oplossing in interimmanagement of managementadvisering te bieden, welke aansluit bij de behoefte van onze client.