Overige dienstverlening

Lees hier meer over onze diensten.

Onafhankelijke vereffening

PHinadin heeft zich in het verleden gespecialiseerd als adviseur bij de ontvlechting en vereffening van ondernemingen, waarbij PHinadin al voor enkele bedrijven als vereffenaar heeft opgetreden. Voor meer informatie wordt verwezen naar de volgende website www.onafhankelijkevereffenaar.nl.

AlliantiePartners

AlliantiePartners is uw partner in het aangaan, onderhouden en succesvol managen van allianties. Een alliantie is een samenwerking tussen twee of meer zelfstandige organisaties die hierin gezamenlijke doelstellingen hebben en rendement en risico delen. AlliantiePartners biedt de meest complete dienstverlening op dit vlak, samen met de partners met wie wij op onze beurt een alliantie hebben gevormd. AlliantiePartners wil alliantiemanagement in Nederland naar een hoger niveau brengen. Wij zorgen ervoor dat u meer rendement met minder risico uit samenwerking haalt. Meer informatie op www.alliantiepartners.nl

Fusies en Overnames

PHinadin is tevens erg ervaren op het gebied van fusies en overnames als één van de business strategieën om te komen tot groei. Diverse vraagstukken van bedrijfseconomische aard, waaronder het goed kunnen beoordelen van de financiële huishouding van de fuserende of over te nemen partners, kunnen door PHinadin worden onderzocht. Hierbij kenmerkt de aanpak van PHinadin zich als pragmatisch en to-the-point advisering.

Externe jaarverslaggeving

Tenslotte heeft PHinadin zich gespecialiseerd in bijzondere jaarverslaggevingsvraagstukken, zowel Nederlandse richtlijnen (DGAAP) als internationale regelgeving (IFRS). Tijdens de pre-audit werkzaamheden bij cliënten dient in sommige gevallen een helder, concreet en pragmatisch memorandum te worden opgesteld van een verslaggevingsvraagstuk dat zich voordoet. Uw externe accountant gaat hierom vragen. Uit dit memorandum dient te blijken wat de situatie is, welke problematiek zich voordoet en welke keuzes u daarbij heeft gemaakt en met welke argumenten onderbouwd. PHinadin kan u daarin begeleiden, als separate opdracht of als onderdeel van een opdracht tot uitvoeren van pre-auditwerkzaamheden. Pre-audit is een onafhankelijke screening en in sommige gevallen samenstellen van uw balansdossiers ten behoeve van de externe accountantscontrole, alsmede eventueel assistentie bij het samenstellen van de jaarverslagen en consolidaties. Wilt u een pragmatisch aanpak met een adviseur die tevens ‘hands-on’ werk kan verzetten in dit kader, dan bent u bij PHinadin aan het juiste adres.